Velkoplošný tisk zajišťuje poloautomatický tiskařský stůl o maximálních rozměrech tisknutelné plochy 100x90 cm.
Pro menší formáty je používán poloautomat o maximálních rozměrech tisknutelné plochy 50x50 cm.
Ruční sítotiskový stůl o maximálních rozměrech tisknutelné plochy 100x90 cm.
Míchání barev probíhá dle vzorníku PANTONE.
Máte-li pomalé připojení použijte Mapu stránek Optimalizováno pro rozlišení 1280x1024